Total gyros

Nyíregyháza, Vay Ádám krt 4-6

Nyitvatartás:
Hétfő: 07.00 - 22.00
Kedd, Szerda, Csütörtök: 07.00 - 23.00
Péntek: 07.00 - 23.59
Szombat: 00.00 - 23.59
Vasárnap: 10.00 - 22.00

Total pizza

Nyíregyháza, Család u. 96.

Nyitvatartás:
Hétfő - Vasárnap: 10.00 - 22.00

Total burger

Nyíregyháza, Vay Ádám krt 4-6.

Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10.00 - 22.00
Vasárnap: Zárva

Total Gyros - Beülős

Nyíregyháza, Szabadság tér 2/A

Nyitvatartás:
Hétfő – Szerda: 10.00. – 20.00
Csütörtök - Szombat: 10.00 – 22.00
Vasárnap: zárva
+36 (30) 561 5555
1

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató
a honlap használatához, a megrendelések teljesítéséhez és a kamerahasználattal összefüggő adatkezelésekről
1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Nyír-Harmat Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe:

4551 Nyíregyháza Pompás út 65.

Az adatkezelő e-mail címe:

info@totalgyros.hu

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

Adatkezelő kijelenti, hogy nem alkalmaz a honlapján olyan sütiket, amelyek eredményeképpen a felhasználó által nem ismert harmadik személyek, a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjtene. Adatkezelő kizárólag olyan sütiket használ, melyekről egyértelműen megállapítható, hogy milyen adatokat kezelnek ill. milyen célból. Ezek az alábbiak:

a felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie

hitelesítési munkamenet-segítő cookie

felhasználó-központú cookie

multimédia-lejátszó munkamenet cookie

terheléskiegyenlítő munkamenet segítő cookie

felhasználói felület testreszabását segítő cookie

Amennyiben Ön nem szeretne az Adatkezelőtől cookie-kat fogadni, akkor előfordulhat, hogy a honlap bizonyos elemei és funkciói nem lesznek elérhetők az Ön számára.
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőjében teheti meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a „cookie-k / sütik/követési funkciók elhelyezései” menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatók, hogy Ön aktuálisan milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.
2.1.2. Játékban résztvevő személy
A játékban résztvevő személy tudomásul veszi, hogy az eredményhirdetés során a játék lebonyolítója a nyertes nevét és/vagy e-mail címét a játékban résztvevők - vagy hírleveles játék esetén a feliratkozottai felé - közölheti. Amennyiben mégis szeretne a játékban való részvételtől elállni, akkor az Adatkezelő (info@totalgyros.hu) felé ezt a szándékát írásban jelezheti. Általános játékszabályzat itt elérhető.
2.2. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét első sorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával, valamint EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja a felhasználók megkülönböztetése, valamint a felhasználói élmény növelése, a regisztrációs folyamat egyszerűbbé és gyorsabbá tétele által, mely Adatkezelő és az érdeklődő, regisztráló Természetes személy közös érdeke.
A kezelt adatok köre:
A regisztrációhoz rögzítésre kerül a regisztráló neve, felhasználói neve, a kiszállítási címe, telefonszáma, e-mail címe, valamint a születési- és névnapja szabadon megadható (nem kötelező) módon.
Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időtartamáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonásának elmaradása esetén a regisztráló személynek a rendszerbe való utolsó belépésétől vagy az utolsó vásárlásától (amelyik későbbi) számított 5 évig kezeljük. Ezt követően az adat törölésre kerül.
2.3. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), valamint az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a fenti jogszabályokkal összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott törvényi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A kezelt adatok köre:
A megrendeléshez név, szállítási cím, telefonszám szükséges, a számla kiállításához pedig név és lakcím.
Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig őrizzük. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján továbbra is köteles a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
2.4. A termék kiszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
A termék kiszállítása esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt terméket az Ön igényéhez alkalmazkodva munkatársunk kiszállítsa az Ön számára. Másrészt adatainak tárolásával a következő megrendeléseit gyorsítja a rendszerben található információ, melyet nem kell újra megadni.
A kezelt adatok köre:
Az adatkezeléshez a név, szállítási cím és telefonszám megadása szükséges.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt termék kiszállításának időtartamán túlmenően mindaddig kezeli, míg Ön az adatai törlését nem kéri, de legkésőbb az utolsó rendelését követő öt év múlva.
2.5. Bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén, illetve a bankkártya adatok elmentése semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá, azokat a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; ugyfelszolgalat@simple.hu; +36 1/20/30/70 3-666-611) kezeli. Az OTP Mobil Kft. adatkezelésre vonatkozó szabályzata a következő linken érhető el: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.
2.6. Személyes, Vay Ádám körút 4-6. alatti büfében történő „Éttermi adatkezelés”:
Az adatkezelés célja: Az Nyír-Harmat Kft. büféjében történő vásárlás, számla kiállítása, vásárlás és fizetés dokumentálása, személy- és vagyonvédelem megvalósítása, számviteli kötelezettség teljesítése, vendég kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéshez, ezen belül a kamerás megfigyelés a személy- és vagyonvédelem megvalósítása érdekében szükséges
Kezelt személyes adatok típusa: számlás vásárlás esetén a számlázási (számviteli) kötelezettségeknek megfelelően kért adatok: név, lakcím
Az adatkezelés időtartama: A Számv. Tv előírásainak megfelelően 8 év, a kamerás megfigyelés tekintetében 7 munkanap (lásd: II.4 pont)
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Zrt. kezeli (lásd: „Bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adatkezelés”)
2.7. Minőségi kifogások, panaszok kezelése esetén:
Az adatkezelés célja: Az Nyír-Harmat Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
A kezelt személyes adatok típusa: panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, panaszbejelentés helye, ideje, módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonylatok jegyzéke, a panasz leírása, jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, felvevőjének neve, aláírása,
Adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányainak és a feladási igazoló tekintetében az Fgytv. Alapján 5 év
A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányainak megőrzése tekintetében 2 év. Adattovábbítás nem történik.
2.8. Rendkívüli események jegyzőkönyvezése esetén:
Az adatkezelés célja: a büfében vagy a nagyüzemi konyha területén bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke, az érintett természetes személyek jogos érdeke, valamint az esetleges munkaügyi vagy rendőrségi/bírósági ügymenet megkívánja a rendkívüli események adatainak azonnali, helyszíni rögzítését. Ez történhet személyes írásbeli adatrögzítéssel és esetleg kamera-felvétellel is.
A kezelt adatok köre: sérült neve, címe, telefonszáma, baleset/bűncselekmény dátuma, időpontja, sérülés és baleset/bűncselekmény leírása, intézkedés leírása, elsősegélynyújtó neve, tanúk neve, címe, telefonszáma, elérhetősége.
Az adatkezelés időtartama: a jegyzőkönyv tekintetében 5 év, a kamerafelvétel tekintetében 7 munkanap
Adattovábbítás kizárólag hatósági (Rendőrség, Bíróság, Ügyészség) kérésére, Adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében történhet.
2.9. Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés:
A hírlevélküldő szoftver üzemeltetője a Listamester.hu. Amennyiben a felhasználó feliratkozik hírlevelünkre, akkor a név és e-mail cím kerül továbbításra a hírlevélküldő adatbázisába. Az adatfeldolgozó székhelye Magyarországon található. További információk: https://www.listamester.hu/adatkezelesi-tajekoztato Amennyiben szeretne a hírlevél szolgáltatásról leiratkozni, azt a kiküldött hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva megteheti.
2.10. Push üzenetek küldésével kapcsolatos adatkezelés
A browser push notification biztosítója a OneSignal (2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054) a weboldalon elhelyezett feliratkozó felületeken keresztül, a felhasználó beleegyezésével a következő adatokhoz jut hozzá: böngésző ID, IP cím. További információ az Adatfeldolgozó honlapján érhető el https://onesignal.com/privacy_policy
Az adatfeldolgozó székhelye harmadik országban található (USA). A Felhasználó a browser push notification használatát egyedileg engedélyezheti. Amennyiben szeretne leiratkozni, azt a böngészőben megteheti.
2.11. A kamerás megfigyelés és a kamera rendszerhez kapcsolódó adatkezelés
A biztonsági okból kamerarendszer által megfigyelt területre – az adott területen jól láthatóan elhelyezett táblával/matricával - fel kell hívni a figyelmet! A figyelemfelhívó táblán/matricán szerepelnie kell a tájékoztatásnak (pl. „részletes info: www.totalgyros.hu  oldalon”), mely – érdeklődés esetén, külön kérés nélkül – a kamerahasználathoz kapcsolódó adatvédelmi szabályok megismerésére ad lehetőséget!
Adatkezelő telephelyén található valamennyi kamera használatának jogalapja a személy- és vagyonvédelem. Ennek megfelelően a Nyír-Harmat Kft. garantálja, hogy a kamerái a bekerített területen belül és az épületekben sem irányulnak természetes személyek megfigyelésére. Azok látóterének irányítása megfelel és egyben korlátozódik a személy-és vagyonvédelmi cél megvalósítására. A kamerák révén kezelt adatok köre: a személyek arcképe, ruházata, látható sérülései.
Az általuk készített felvételek – a személy- és adatvédelmi, áru- ill. vagyonvédelmi őrzés, valamint ezeknek a telephelynek a nyitvatartási- és a tényleges működési rendjével, valamint a cég tényleges üzleti érdekeivel való összehangolása alapján hozott döntés szerint - 7 munkanap elteltével (adatkezelés tartama), visszaállíthatatlanul törlődnek.
A kamerák felvétele ill. az így keletkező adatok továbbításra nem kerülnek.
Adatkezelő felhívja a figyelmét mindazoknak a személyeknek, akik tiltakozni kívánnak a kamerák használata ellen vagy jogaikat sértve érzik, jelezzék ezt Adatkezelő felé (info@totalgyros.hu címen)! Adatkezelő a Panaszkezelési Szabályzatában foglaltak szerint a panaszt ki fogja vizsgálni ill. megteszi a szükséges lépéseket az esetleges jogsértés megszüntetése érdekében.
2.12. További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével, valamint az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
3. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Bodnár Tibor e.v. 
Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi, személyes adatok megismerésére nem jogosult.
4. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok helyesbítéséhez való jog,
- az adatok törléséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 8 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult/kötelezett a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
6. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint cégünk Adatkezelőként megsértett valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében első sorban jelezze ezt számunkra! Panasza ügyében a Panaszkezelési tájékoztató szerint fogunk eljárni, melyben további jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatást adunk.
7. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Nyír-Harmat Kft. működését átfogó, teljes Adatvédelmi Szabályzat az érintettek számára – kérésre - hozzáférhető a cég központi irodájában és telephelyein.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa. A honlapon – a módosítás hatálybalépését követően – továbbra is elérhető lesz az aktuális Adatkezelési Tájékoztató.

Nyíregyháza, 2020 október
Nyír-Harmat Kft.